Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2019
Như tin chúng tôi đã đưa trước đó, với Thông điệp “Ánh Sáng Cho Đời Kỳ 3”, Tu Viện Kim Cang - Chi Hội BTBNN Liên Hoa Kim Cang sẽ thực hiện chương trình mổ mắt cho hơn 200...
Danh sách ủng hộ chuyến từ thiện khám mổ mắt cho 250 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể tại xã Đôn, huyện RoMia Héch, tỉnh SvayRieng vương quốc Campuchia vào thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018. Chị:...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây