Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2019
Tôi xin mượn câu nói trên để nói về câu chuyện mà tôi đã chứng kiến vào sáng nay, ngày 09/05, tại phòng 406 bệnh của bệnh viện 115. Sáng nay, ngày 09/05, tôi sắp xếp công việc để vào...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây