Chủ Nhật, 26 Tháng Một 2020

THÔNG BÁO: PHÓNG SANH ĐẦU XUÂN, NGÀY MÙNG 1 TẾT CANH TÝ

THÔNG BÁO V/V: PHÓNG SANH ĐẦU XUÂN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý nam nữ Phật tử cùng các bậc thiện tri thức ! Trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang...

CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI...

CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN THÁNG 10 NĂM 2019 _ SỐ HỘI VIÊN 130 NGƯỜI _ SỐ TIỀN HỖ TRỢ TƯƠNG ỨNG TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM...

Chương trình: Ấm áp mùa Vu Lan

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH TU VIỆN KIM CANG  --- *** --- THƯ NGỎ V/v chương trình “Ấm áp mùa Vu Lan” NAM MÔ BÔN SƯ THÍCH CA MÂU...

Cập nhật danh sách hội viên, chào đón thêm 5 thành viên mới.

Tính đến thời điểm hiện tại (10/04), tổng số thành viên trong Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Chi Hội Liên Hoa Kim Cang huyện Bình Chánh là 140 người. Chúng tôi xin...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ 01 TT Thích Nguyên Chiếu 1977 Chủ Tịch 02 Bà Trịnh Thị Hạnh 1966 Chủ tịch danh dự 03 Ông Phan Minh Tân 1954 Chủ tịch danh dự 04 Bà Đỗ Thị Mai 1963 Phó Chủ tịch 05 Ông Ngô Bá Tùng 1969 Phó...

Cập nhật danh sách Hội viên và Tiền quỹ tháng 12/2018

CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH _ CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN 106 NGƯỜI VÀ SỐ TIỀN HỖ TRỢ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 17/12/2018. 1) Trịnh Thị Hạnh_ Giám Đốc Công...

Cập nhật danh sách Hội viên Hội BTBNN Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh...

Tính đến thời điểm ngày 04/03/2019, số Hội viên là 136 và tổng số tiền đóng góp trong tháng 3 là gần 62 triệu đồng.

Phương danh quý mạnh thường quân phát tâm hỗ trợ đợt từ thiện tại...

Tu viện Kim Cang xin phương danh quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã phát tâm hỗ trợ chi phí cho 200 ca mổ mắt tại huyện đảo Phú Quốc và trao tặng 100 chiếc xe lăn đến bà con nghèo tại Nghệ An.

Phương danh các mạnh thường quân đóng góp cho quỹ Bảo trợ Bệnh nhân...

Tu Viện Kim Cang xin phương danh các mạnh thường quân đóng góp cho quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa.
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây