Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2019
Tính đến thời điểm hiện tại (10/04), tổng số thành viên trong Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Chi Hội Liên Hoa Kim Cang huyện Bình Chánh là 140 người. Chúng tôi xin phương danh các thành viên...
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ 01 TT Thích Nguyên Chiếu 1977 Chủ Tịch 02 Bà Trịnh Thị Hạnh 1966 Chủ tịch danh dự 03 Ông Phan Minh Tân 1954 Chủ tịch danh dự 04 Bà Đỗ Thị Mai 1963 Phó Chủ tịch 05 Ông Ngô Bá Tùng 1969 Phó Chủ tịch 06 Ông Huỳnh Văn Báu 1976 Phó...
CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH _ CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN 106 NGƯỜI VÀ SỐ TIỀN HỖ TRỢ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 17/12/2018. 1) Trịnh Thị Hạnh_ Giám Đốc Công Ty Chăn – Drap –...
Tính đến thời điểm ngày 04/03/2019, số Hội viên là 136 và tổng số tiền đóng góp trong tháng 3 là gần 62 triệu đồng.
Tu viện Kim Cang xin phương danh quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã phát tâm hỗ trợ chi phí cho 200 ca mổ mắt tại huyện đảo Phú Quốc và trao tặng 100 chiếc xe lăn đến bà con nghèo tại Nghệ An.
Tu Viện Kim Cang xin phương danh các mạnh thường quân đóng góp cho quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa.
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây