Thứ Năm, 20 Tháng Hai 2020

TU VIỆN KIM CANG : LỜI CẢM ƠN ĐẾN CÁC QUÝ NAM NỮ PHẬT...

 LỜI CẢM ƠN NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! Kính thưa toàn thể đại chúng! Trong những tháng vừa qua , Tu Viện Kim Cang đã phối hợp, kết nối cùng...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây