Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2019
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật         Kính Thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý liệt vị       Trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy:“ Vô thường lão bệnh bất dữ nhơn...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây