Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2019
  https://www.youtube.com/watch?v=J9pH2qT_LIg Buổi Thiền trà lần 4 sẽ được tổ chức vào ngày 08/04/Kỷ Hợi, Tu viện Kim Cang kính mời toàn thể quý chư tôn đức Tăng Ni và quý phật tử xa gần cùng về tham dự hoạt động...
Nằm trong kế hoạch tổ chức Thiền Trà định kỳ (2 lần mỗi tháng) tại Tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh. Tiếp nối sự thành công của những lần trước, tối ngày 04/05 (nhằm ngày 30/03/Kỷ Hợi), buổi...
Tiếp nối thành công của buổi Thiền Trà lần 1 (tối 30/02/Kỷ Hợi) vầ lần thứ 2 (tối 14/03/Kỷ Hợi), Tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh sẽ tiếp tục tổ chức buổi Thiền Trà với chủ đề "Sống...
https://www.youtube.com/watch?v=sz6hAfCa3ek&t=20s  
Theo lịch trình đã thông báo, vào các ngày sám hối (14 và 30) hằng tháng, Tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh sẽ tổ chức buổi Thiền trà "Sống để yêu thương" cho Tăng Ni và quý thiện...
THÔNG BÁO V/v: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THIỀN TRÀ TẠI TU VIỆN KIM CANG Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thư quý Phật tử gần xa ! Trong cuộc sống mưu sinh để tìm cầu miếng ăn, cái...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây