Gấp rút hoàn thành nhà cho cụ Cải trước mùa mưa…cần lắm những tấm lòng vàng

19

Mọi đóng góp xin gởi về:

Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Minh Phụng – PGD Trần Đại Nghĩa.
Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang
Số Tài Khoản: 0601 6501 3711

Nội dung tin nhắn: nhà tình thương cụ Cải

Tu Viện Kim Cang