Giờ học Hoa Ngữ của các bạn Khóa Tu “Tuổi Trẻ Hướng Phật”

25

Giờ học Hoa Ngữ của các bạn Khóa Tu “ Tuổi Trẻ Hướng Phật ” ngày một sinh động, bổ ích và nhiều bạn tham gia. Giảng sư đã tạo điều kiện cho các em có thể vừa học vừa chơi, giúp tinh thần sản khoái, thư giản, nhanh nhạy hơn. Đa số các em đã nói thành thạo một vài câu chào hỏi thông dụng, viết được chữ, câu đơn giản. Dù đang trong giai đoạn học tập trên ghế nhà trường nhưng các em vẫn thu xếp dành ra ngày chủ nhất để đến học tập và tham gia sinh hoạt tại Tu Viện. Nơi chốn thiền lâm nghiêm trang sẽ giúp thân tâm các em thanh tịnh, trí huệ sáng suốt hơn. Tu Viện rất mong quý phụ huynh hãy tạo điều kiện cho các em về tham gia Khoa tu đầy đủ.

Tu Viện Kim Cang