Phóng sự: Ánh sáng cho đời kỳ 2 – Hỗ trợ chi phí mổ mắt cho 80 bệnh nhân nghèo huyện đảo Phú Quốc

48

Vạn Tịnh – Khánh Ngọc

Tin liên quan:

Ánh Sáng Cho Đời Kỳ 2: Mổ mắt miễn phí tại huyện đảo Phú Quốc