Video: Thiền trà lần thứ 3 tại Tu Viện Kim Cang

104

 

Buổi Thiền trà lần 4 sẽ được tổ chức vào ngày 08/04/Kỷ Hợi, Tu viện Kim Cang kính mời toàn thể quý chư tôn đức Tăng Ni và quý phật tử xa gần cùng về tham dự hoạt động ý nghĩa này.

Tin liên quan:

Chùm ảnh: Buổi Thiền Trà “Sống để yêu thương” lần thứ 3