CẬP NHẬT DANH SÁCH CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG. THÁNG 03/2021

127

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG

_ CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH
_ CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN THÁNG 03 NĂM 2021
_ SỐ HỘI VIÊN 87 NGƯỜI _  CẬP NHẬT NGÀY 03/03/2021
1) Trịnh Thị Hạnh_ GĐ CTY Chăn – Drap – Gối Ngọc Hạnh_ Hỗ trợ: 10.000.000 đ/ tháng.
2) Phạm Thị Thảo_ Giám dốc công ty Quảng Hưng Phát_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
3) Nguyễn Thị Mộng Hà_ Giám đốc công ty Sơn Mài HM_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
4) Đỗ Thị Mai_ Kỹ sư học viện Khoa Học Vật Liệu _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
5) Phan Minh Tân _ Giảng viên trường Đại Học Bách Khoa _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
6) Lai Hoài Sơn_ Giám đốc công ty TNHH Đông Hưng Viên_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
7) Lê Thị Thu Hà_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
8) Trần Thị Mai Thu_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
9) Trần Thị Mai Trang_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
10) Trần Thị Mai Trinh_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
11) Trần Thị Trung Thúy GĐCTY Hóa Chất Toàn Hưng_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

12) Bác sĩ Đoàn Công Tiến _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
13) Đỗ Thị Thu Trang_ Hỗ trợ: 3.000.000 đ/ tháng
14) Sư Cô Tịnh Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
15) Trương Thị Ngọc Linh_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
16) Châu Cẩm Loan_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
17) Vợ chồng a/c:  Đặng Phú Hòa + Từ Ngọc Lài  _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
18) Trần Thị Kim Hà_ Hỗ trợ: 1.500.000 đ/ tháng
19) Trần Lưu Đức Hùng_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
20) Trần Ngọc Diệu _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
21) Lê Thị Lạc _ Hỗ trợ: 500.000đ/ tháng
22) Gia đình Trung Ngân _Hỗ trợ: 1.000.000đ/ tháng
23) Võ Quang Triều_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
24) Trần Thị Hạnh Đạn _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
25) Trương Thị Ngọc Nga_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

26) Nguyễn Thị Đầy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
27) Đỗ Thị Mỹ Lệ_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
28) Trương Thị Ngọc Nhung _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
29) Phan Thị Thanh Lan _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
30) Nguyễn Văn Chánh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
31) Nguyễn Văn Cường_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
32) Phan Thị Ngọc Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
33) Lưu Nguyễn Thanh Tâm_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
34) Nguyễn Thị Huệ_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
35) Nguyễn Thị Phương Thảo_ Hỗ trợ: 500.000đ/ tháng
36) Lê Thị Bình_ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
37) Lê Thị Khánh_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
38) Phan Lê Anh Quân _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
39) Vợ chồng a/c:  Nguyễn Thanh Tú + Nguyễn Ngọc Hương _  Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
40) Lê Ngọc Thúy Vy _ Hỗ trợ: 600.000 đ/ tháng
41) Trần Ngọc Tâm_ Hỗ trợ: 200,000 đ/ tháng
42) Lê Minh Hiếu _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
43) Trần Ngọc Mai_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
44) Phạm Thị Ngọc Hà (Anh Xuân)_Hỗ trợ: 2.000.000đ/ tháng

45) Trần Thị Hiệu _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
46) Nguyễn Ngọc Xuân Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
47) Nguyễn Thị Thanh Trúc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

48) Nguyễn Thị Thu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
49) Nguyễn Thị Bé Tư _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
50) Nguyễn Thị Ngọc Hiếu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
51) Nguyễn Thị Hồng Vân_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
52) Trần Thị Mỹ Hạnh _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
53) Nguyễn Thị Thảo _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
54) Bé Lê Huy Kiến Văn _ Hỗ trợ: 500.000đ/ tháng
55) Đỗ Thị Bảy_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

56) Triệu Thị Hồng Liên_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
57) Nguyễn Chí Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
58) Ngô Vĩnh Châu_ Hỗ trợ: 400.000 đ/ tháng
59) Đoàn Công Xuyến _ Hỗ trợ: 1.000.000đ/ tháng
60) Vũ Thị Thanh Hà_ 200.000 đ/ tháng
61) Nguyễn Thị Trúc Lê _ Hỗ trợ: 1.000.000đ/ tháng
62) Võ Thị Kim Ngân _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
63) Nguyễn Thị Kim Ngân _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
64) Lại Huỳnh Thu Thảo_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
65) Nguyễn Thị Tuyết Nhung_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
66) Lê Trần Giang Châu_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
67) Lê Trần Nam Trung_ Hỗ trợ : 100.000 đ/ tháng
68) Phạm Xuân Quỳnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
69) Huỳnh Lê Bảo_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
70) Lưu Nài Hui_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
71) Trần Thị Ngọc Diệp _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng

72) Phạm Thị Lan Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
73) Huỳnh Kim Ngọc_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

74) Lê Thị Hồng Huệ_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
75) Hà Thị Xuân Hương_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
76) Trần Thị Ngọc Diệp_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
77) Hoàng Thị Tâm Thúy _ Hỗ trợ: 100.000đ/ tháng

78) Nguyễn Thị Kim Hạnh _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
79) Nguyễn Thị Mai_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
80) Huỳnh Vũ Phương Oanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
81) Bùi Đình Võ _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
82) Huỳnh Kỳ Muội _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng.
83) Nguyễn Thị Ngọc Ánh _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng

84) Phạm Thị Hoài _ Hỗ trợ: 500.000đ/tháng
85) Giáp Thị Hương _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
86) Trần Thị Minh Trâm _ Hỗ trợ: 100.000đ/ tháng
87) Nguyễn Thị Ngọc Huệ _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng

Nếu số tiền Hội viên hỗ trợ trong tháng không có sự thây đổi như ( Thêm Hội Viên hoặc Hội Viên ra hội).

– Thì tổng số tiền hỗ trợ vào quỹ Hội trong tháng 03: 50.650.000 Đ

_ Mọi hoạt động cũng như thông tin đóng góp của Chi Hội sẽ được cập nhật thường xuyên và minh bạch tại Facebook: TU Viện Kim Cang
Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Thành Phố – Chi Hội Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức là nhà hảo tâm với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tiếp tục gia nhập hội cùng chung tay cứu giúp những mảnh đời khó khăn, đóng góp tùy theo khả năng của mình ủng hộ cho hoạt động của Hội. Chi Hội Liên Hoa Kim Cang vô cùng trân trọng và sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước.
– Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi đến Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang.
– Địa chỉ: C6/31 Lê Đình Chi, Ấp 3, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028)37663888 – 0918547796.
– Tài khoản Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Minh Phụng – PGD Trần Đại Nghĩa.
– Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang
– Số Tài Khoản: 060165013711

-Nội dung chuyển khoản: Họ tên + tháng …. + BTBNN Liên Hoa Kim Cang.