Ánh sáng cho đời – Mổ mắt miễn phí cho gần 200 bệnh nhân nghèo

11

Được sự tài trợ của Chi Hội Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh cùng Quý Phật tử, ngày 22/12/2018 Hội BTBNN TP. HCM đã đến bệnh viện Romia Héch, tỉnh Svay Riêng – Campuchia giúp mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho gần 200 bệnh nhân nghèo đang sinh sống tại tỉnh bạn, giúp họ kịp thời tìm lại ánh sáng nhân dịp năm mới sắp đến.

Tu Viện Kim Cang