BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

50

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH

TU VIỆN KIM CANG

___________

Số:  01 /TVKC-VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bình chánh, ngày 18  tháng 10 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

_______

            Thực hiện tinh thần Văn thư số 08 /BTS-VT, ngày 16  tháng 8 năm 2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh về kêu gọi Tăng Ni, Mạnh Thường quân đóng góp tịnh tài, vật chất hỗ trợ cùng địa phương huyện Bình Chánh chăm lo cho người dân ảnh hưởng dịch Covid-19 và Thư ngỏ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh ngày 16 tháng 8 năm 2021, giao cho Tu viện Kim Cang thực hiện đến nay đã kết thúc viên mãn. Tu viện Kim Cang tổng kết hoạt động, kính báo cáo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, với kết quả như sau:

  1. CÁC NGUỒN VẬN ĐỘNG
  2. Nguồn vận động từ Chùa, Tu Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, Tăng, Ni, phật tử trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Về rau, củ

– Chùa Linh Phước, Linh Ẩn trực thuộc Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 100 tấn rau, củ.

– Ban Từ Thiện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thành Phố Đà Lạt 200 tấn rau, củ.

– Chùa Pháp Tạng ( Bình Chánh) 700 thùng mì, 600 lốc nước  tương.

1.2. Về tiền mặt

Chùa Tam Bửu (xã Tân Túc) 20.000.000 đồng; Chùa Từ Quang (xã Tân Kiên) 170.000.000 đồng; Chùa Phổ Quang (xã Hưng Long) 20.000.000 đồng; Chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây) 10.000.000 đồng; Chùa Đàm Hoa (tỉnh Bình Thuận) 10.000.000 đồng; Chùa Pháp Hải (Hưng Long) 10.000.000 đồng; Chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh) 5.000.000 đồng; Tịnh Thất Thánh Thiện 10.000.000 đồng; Tịnh Thất Pháp Nhuệ (xã Tân Quý Tây) 3.000.000 đồng. Chùa Long Hưng ( Bình Tân) 3.000.000 đồng.  

Với tổng số tiền ủng hộ 261.000.000 đồng(Hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

  1. Nguồn vận động từ Các cấp lãnh đạo chính quyền, các Công ty xí nghiệp, các group cùng quý mạnh thường quân, quý Phật tử trong và ngoài nước.

2.1. Về rau, củ, trái cây, gạo

– Đảng Ủy huyện Định Quán 200 tấn rau, củ.

– Vựa gạo Thanh Tiền miền Tây 50 tấn.

– Công ty Thanh Long Minh Tài 20 tấn.

– Công ty Thanh Long Hòa Hiệp 20 tấn.

– Công ty Thanh Long Thanh Tuyền 20 tấn.

2.2. Về tiền mặt

– Tiền hỗ trợ từ quý Công ty, xí nghiệp và các hội nhóm 813.000.000 đồng.

– Tiền hỗ trợ từ quý mạnh thường quân, quý phật tử trong và ngoài nước  2.761.000.000 đồng.

Với tổng số tiền ủng hộ 3.574.000.000đồng( Ba tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng).

  1. II. CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 CỦA TU VIỆN KIM CANG.
  2. Hỗ trợ về lương thực, thực phẩm.

1.1. Rau, củ, quả

Tu Viện đã vận động và tiếp nhận được 1.510 tấn rau, củ, quả (gồm Thanh Long, Khoai Lang và các loại rau củ quả khác..v..v.) với tổng giá trị 5.180.000.000 đồng từ Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt, Đảng Ủy huyện Định Quán, Hội chữ Thập đỏ huyện Định Quán cùng sự chung tay góp sức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử trong và ngoài nước đã đóng góp để phục vụ cho đợt chống dịch Covid 19 đang điễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tu Viện phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lê Minh Xuân trao tặng các phần rau củ quả cho: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận 5, Quận 8. Các Tự Viện, Tu Viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường, có Tăng, Ni sinh đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương Tu viện cũng đã hỗ trợ cho 16 xã thuộc huyện Bình Chánh và phát cho bà con các khu cách ly phong tỏa, bà con gặp khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức khác tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Gạo

Tu Viện đã vận động và tiếp nhận 420 tấn gạo với tổng giá trị 5.040.000.000 đồng từ Chi Hội cùng quý Mạnh thường quân, quý công ty, xí nghiệp để hỗ trợ bà con trong đợt dịch Covid-19. Tu viện hỗ trợ 75 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh và 25 tấn gạo cho huyện Định Quán 25 tấn gạo. Còn lại  Tu Viện phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lê Minh Xuân phân ra thành các phần gửi tặng đến các Tự Viện, Tu Viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường có Tăng, Ni đang theo học và 16 xã thuộc thuộc huyện Bình Chánh. Tiếp tục trao tặng 100 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3, Quận 5, Quận 6, và Quận 8 và phát cho bà con trong các khu cách ly, phong tỏa, bà con khó khăn thuộc huyện Bình Chánh và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Nhu yếu phẩm ( gồm mì, nước tương, mui)

Tu viện cũng đã tiếp nhận 160.000 chai nước tương; 35.000 thùng mì; 2,5 tấn muối với tổng giá trị 4.980.000.000 đồng, đó là sự đóng góp của quý mạnh thường quân, quý công ty, xí nghiệp, quý Phật Tử trong và ngoài nước ủng hộ,  góp phần san sẻ cùng bà con trong đợt dịch Covid-19. Tu viện trao tặng và hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, Uỷ ban nhân dân xã Lê Minh Xuân, các Tự Viện, Tu Viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường đang có Tăng, Ni theo học và 16 xã thuộc huyện Bình Chánh.  Ngoài ra, Tu viện còn phân ra thành các phần để trao tặng đến bà con khu cách ly, phong tỏa, bà con khó khăn tại huyện Bình chánh và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Hỗ trợ về dụng cụ y tế (Khẩu trang N95, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, cồn, bao tay)

Từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát Tu viện đã kêu gọi, vận động sự hỗ trợ các trang thiết bị, đồ dùng y tế từ các công ty, nhà máy sản xuất dụng cụ thiết bị y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, để kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác chống dịch Covid-19. Tu viện đã tiếp nhận 200 thùng khẩu trang N92; 1.000 thùng khẩu trang y tế; 500 đồ bảo hộ; 200 thùng cồn xát khuẩn, bao tay y tế và các dụng cụ y tế; đã phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, Uỷ ban nhân dân xã Lê Minh Xuân đến trao tặng cho các bệnh viện thuộc huyện Bình Chánh, Bình Tân, các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Bình chánh, Bình Tân, UBND xã Lê Minh Xuân, các Tự Viện, Tu Viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường đang có Tăng, Ni theo học. Khẩu trang y tế còn được phân ra thành các phần quà, phát cho bà con trong các khu cách ly, phong tỏa, bà con đang gặp khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Với tổng giá trị 650.000.000 đồng ( Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

 

 

2.5. Các nhu yếu phẩm và tiền mặt

Từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát đến nay Tu viện đã phối hợp cùng các cấp lãnh đạo chính quyền, Ban Dân vận Thành Uỷ thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm hỏi, động viên trao tặng quà và tiền mặt cho hơn 80 hộ người Hoa; 100 hộ người Khmer; 100 hộ người Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 5, Quận 6, Quận 8 và quận Tân Phú; hơn 70 hộ gia đình khó khăn tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Với tổng giá trị trị  250.000.000 đồng.

Tu Viện đã phối hợp cùng đoàn công tác Ban Dân vận Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, trao quà và tiền mặt tại cơ sở nuôi, dạy trẻ em khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái, huyện Củ Chi. Với tổng giá trị 80.000.000 đồng.

Với tổng giá trị 330.000.000 đồng ( Ba trăm ba mươi triệu đồng).

2.6. Tiền mặt

Nhận được lời kêu gọi hỗ trợ quỹ Vaccin Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tu viện đã không ngại tiên phong hỗ trợ 400.000.000 đồng để mua Vaccin, mong muốn góp một phần nhỏ để người dân có đủ lượng Vaccin tiêm phòng ngừa bệnh và để dịch bệnh nhanh chống được đẩy lùi.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc đoàn y bác sĩ, quân đội,tình nguyện viên không quản thân mình lên tuyến đầu chống dịch. Chính quyền địa phương và nhà nước cũng ra sức nổ lực hỗ trợ về các mặt tinh thần lẫn vật chất cho tuyến đầu để họ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Hiểu được điều đó, Tu viện đã phát tâm hỗ trợ các suất ăn hằng ngày cho tuyến đầu tại bệnh viện: Bình Tân và các khu cách ly F0 thuộc xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Phạm Văn Hai tại huyện Bình Chánh cũng phần nào gánh bớt một phần nỗi lo của chính quyền địa phương. Hỗ trợ bếp ăn từ thiện  cho Chùa Thiền Giácvới tổng giá trị  590.000.000 đồng.

Với tổng giá trị: 990.000.000 đồng( Chín trăm chín mươi triệu đồng).

2.7. Chăm sóc điều trị và lo hữu sự

Tu viện phối hợp ngành y tế đưa đi điều trị, cách ly những vị bị nhiễm và lo hữu sự những vị không may qua đời do nhiễm dịch Covid-19:

– Số người bị nhiễm đưa đi điều trị: 92 Tăng Ni trên địa bàn huyện Bình Chánh.

– Số người qua đời do nhiễm Covid-19: 60 người (mỗi người hỗ trợ 2.000.000đồng).

– Số lượt lo đám tang: 16 hộ gia đình (mỗi đám 40.000.000 đồng).

Với tổng giá trị chăm lo: 760.00.000 đồng ( Bảy trăm  sáu mươi triệu đồng).

2.8. Về phương tiện đi lại

– Tập đoàn Vissan hỗ trợ 1 chiếc xe

– Công Ty Đại Thành Vinh hỗ trợ 1 chiếc xe

– Xe tại Tu Viện Kim Cang và xe tăng cường.

Với tổng giá trị 200.000.000 đồng (  Hai trăm triệu đồng).

Với tổng giá trị Tu viện Kim Cang hỗ trợ 18.130.000.000  đồng ( Mười tám tỷ một trăm ba mươi triệu đồng).

Tổng giá trị chi trong hoạt động, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, huyện Bình Chánh nói riêng là 21.965.000.000đồng( Hai mươi mốt tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện trên cơ sở tin tưởng, chỉ đạo của Thường trực Ban Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh giao cho Tu viện Kim Cang để góp sức cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền huyện, Thành phố nhằm hỗ trợ chăm lo cho Tăng, Ni, phật tử, người dân trong và ngoài huyện Bình Chánh đợt dịch Covid-19. Sự quy tụ, ủng hộ đóng góp của các cơ sở Phật giáo, Tăng, Ni, phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài huyện kể cả những vị ngoài nước đã góp phần cho Công tác thiện nguyện lần này viên mãn; những việc làm này thể hiện được tấm lòng của Phật giáo huyện nhà khi Tổ quốc, dân tộc gặp nguy và việc góp sức lần này cũng chính là thể hiện sự kế thừa của truyền thống Phật giáo Việt Nam: “Hộ quốc, an dân”.

Kính tường.

Nơi nhận:

– VP BTSGHPGVN TP (để báo cáo),

– Hoà thượng TBTSGHPGVN huyện (để báo cáo),

– T/T BTSGHPGVN huyện (để báo cáo),

– Quý Ban trực thuộc BTSGHPGVN huyện,

– Lưu: TVKC.

TM. TU VIỆN KIM CANG

TRỤ TRÌ ( Đã ký )

Đại đức Thích Nguyên Chiếu