CẬP NHẬT LẦN 2 DANH SÁCH HỘI VIÊN HBTBNN LIÊN HOA KIM CANG 13/03/2020.

220

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG

_ CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH
_ CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN THÁNG 03  NĂM 2020
_ SỐ HỘI VIÊN 134 NGƯỜI _  CẬP NHẬT NGÀY 13/03/2020
1) Trịnh Thị Hạnh_ Giám Đốc Công Ty Chăn – Drap – Gối Ngọc Hạnh_ Hỗ trợ: 10.000.000 đ/ tháng.
2) Phạm Thị Thảo_ Giám dốc công ty Quảng Hưng Phát_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
3) Nguyễn Thị Mộng Hà_ Giám đốc công ty Sơn Mài HM_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
4) Đỗ Thị Mai_ Kỹ sư học viện Khoa Học Vật Liệu _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
5) Phan Minh Tân _ Giảng viên trường Đại Học Bách Khoa _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
6) Lai Hoài Sơn_ Giám đốc công ty TNHH Đông Hưng Viên_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
7) Lê Thị Thu Hà_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
8) Trần Thị Mai Thu_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
9) Trần Thị Mai Trang_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
10) Trần Thị Mai Trinh_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
11) Nguyễn Thị Nhẫn_ Giám dốc công ty XNK Thanh Long Minh Tài_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
12) Bác sĩ Nguyễn Bích Hà _ Phòng khám Đa Khoa Hưng Dũng _ Hỗ trợ: 2.000.000đ/ tháng
13) Trần Thị Trung Thúy giám đốc công ty Hóa Chất Toàn Hưng_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
14) Trần Thị Thanh Hòa_Giám dốc công ty XNK Thanh Long Hòa Hiệp_Hỗ trợ: 2.000.000đ/tháng
15) Trần Thị Phượng_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
16) Trần Thị Thanh Thủy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
17) Albin Sang Karlsson(Thụy điển)_Hỗ trợ:1.000.000đ/ tháng
18) Đỗ Thị Thu Trang_ Hỗ trợ: 3.000.000 đ/ tháng
19) Sư Cô Tịnh Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
20) Trương Thị Ngọc Linh_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
21) Châu Cẩm Loan_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
22) Chị Hiền ( Điện tử) _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
23) Trần Lưu Đức Hùng_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
24) Trần Thị Kim Hà_ Hỗ trợ: 1.500.000 đ/ tháng
25) Võ Long _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
26) Phạm Ngọc Sỹ _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
27) Trần Thị Tuyết _ Hỗ trợ: 1.000.000đ/ tháng
28) Vũ Quang Triều_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
29) Trần Thị Hạnh Đạn _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
30) Nguyễn Thị Ngát _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
31) Phạm Thị Mỹ Dung _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
32) Trương Thị Ngọc Nga_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
33) Nguyễn Thị Đầy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
34) Lê Minh Hiếu_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
35) Trương Thị Ngọc Nhung _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
36) Phan Thị Thanh Lan _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
37) Nguyễn Văn Chánh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
38) Nguyễn Văn Cường_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
39) Lê Thị Ngọc Phương_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
40) Nguyễn Thị Phương Thảo_ Hỗ trợ: 1.000.000đ/ tháng
41) Bác sĩ Đoàn Công Tiến _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
42) Kỹ Sư xây dựng Ngô Bá Tùng_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
43) Lưu Nguyễn Thanh Tâm_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
44) Phan Thị Ngọc Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
45) Nguyễn Thanh Tú_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
46) Trần Ngọc Mai_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
47) Bùi Công Dũng_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
48) Nguyễn Thị Mỹ Hà_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
49) Nguyễn Thị Hoài Nhi_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
50) Bùi Nguyễn Khánh Nguyễn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
51) Bùi Nguyễn Hữu Nguyên_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
52) Lưu Thị Hồng Loan_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
53) Lê Thị Khánh_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
54) Phạm Thị Mỹ Hạnh_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
55) Phạm Thị Thúy Loan_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
56) Nguyễn Ngọc Xuân Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
57) Phạm Thị Hoài _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
58) Dương Văn Ngà_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
59) Nguyễn Thị Thu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
60) Nguyễn Thị Bé Tư _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
61) Nguyễn Thị Ngọc Hiếu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
62) Nguyễn Thị Hồng Vân_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
63) ĐĐ: Thích Minh Hiền_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
64) Nguyễn Thị Thảo _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
65) Bé Lê Huy Kiến Văn _ Hỗ trợ: 1.000.000đ/ tháng
66) Nguyễn Thị Minh Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
67) Đỗ Thị Bảy_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
68) Triệu Thị Hồng Liên_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
69) Nguyễn Chí Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
70) Ngô Vĩnh Châu_ Hỗ trợ: 400.000 đ/ tháng
71) Tống Thị Ngọc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
72) Trần Thị Ánh_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
73) Trương Hoàng Ngân _ Hỗ trợ: 500.000đ/ tháng
74) Võ Thị Kim Ngân _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng
75) Nguyễn Thị Kim Ngân _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
76) Vũ Thị Thanh Hà_ 200.000 đ/ tháng
77) Nguyễn Thị Tuyết Nhung_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
78) Lê Trần Giang Châu_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
79) Huỳnh Văn Minh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
80) Lê Trần Nam Trung_ Hỗ trợ; 100.000 đ/ tháng
81) Huỳnh Lê Bảo_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
82) Lưu Nài Hui_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
83) Trần Thị Phương Mai_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
84) Bùi Đình Võ _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
85) Huỳnh Vũ Phương Oanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
86) Huỳnh Kỳ Muội _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng.
87) Nguyễn Thị Vân _ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
88) Ngô Thị Mỹ Liên _ Hỗ trợ: 300.000đ/ tháng
89) Ngô Thị Ngọc Huyền _ Hỗ trợ: 300.000đ/ tháng
90) Nguyễn Thị Kim Hạnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
91) Nguyễn Thị Kim Thương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
92) Phạm Thị Lan Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
93) Phạm Xuân Quỳnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
94) Huỳnh Kim Ngọc_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
95) Lê Thị Hồng Huệ_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
96) Huỳnh Thái Kiên _ Hỗ trợ; 500.000 đ/ tháng
97) Phạm Thị Ngọc Hà (anh Xuân)_Hỗ trợ: 2.000.000đ/ tháng
98) Đặng Tuấn Vũ_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
99) Hà Thị Xuân Hương_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
100) Trần Thị Ngọc Diệp_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
101) Nguyễn Thị Mai_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
102) Từ Ngọc Lài_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
103) Mạc Thị Bạch Tuyết _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
104) Phạm Hải Sơn _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
105) Lương Thanh Minh Châu _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
106) Nguyễn Thị Thanh Trúc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
107) Đỗ Thị Mỹ Lệ_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
108) Trần Thị Minh Trâm _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
109) Trần Thị Liên _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
110) Lâm Tuyết Sương _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
111) Lại Huỳnh Thu Thảo_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
112) Trần Thị Ánh Nguyệt _ hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
113) Nguyễn Thị Ngọc Huệ_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
114) Trần Thị Hiệu _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
115) Hoàng Thị Tâm Thủy_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
116) Đinh Thị Tư_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
117) Nguyễn Thị Ngọc Phương_ Hỗ trợ: 500.000đ/ tháng
118) Nguyễn San_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
119) Lê Thị Tài _ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
120) Trần Thị Hồng _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng.
121) Nguyễn Thị Liên Hương _ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
122) Nguyễn Thị Nga_ hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
123) Giáp Thị Hương _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
124) Lê Thị Thu Thủy _ Hỗ trợ: 100.000đ/ tháng

125) Phan Lê Như Quỳnh _ Hỗ trợ: 50.000đ/ tháng

126) Chung Kim Lệ _ Hỗ trợ: 100.000đ/ tháng

127) Nguyễn Ngọc Bé _ Hỗ trợ: 100.000đ/ tháng

128) Nguyễn Thị Thu Vân _ Hỗ trợ: 50.000đ/ tháng

129) Nguyễn Ngọc Anh _ Hỗ trợ: 50.000đ/ tháng

130) Lê Thị Thủy Tiên _ Hỗ trợ: 50.000đ/ tháng

131) Lê Trọng Nghĩa _ Hỗ trợ: 50.000đ/ tháng

132) Phan Tấn Trọng_ Hỗ trợ: 50.000đ/ tháng

133) Lê Thị Lạc _ Hỗ trợ: 500.000đ/ tháng

134) Trần Ngọc Diệu _ Hỗ trợ: 200.000đ/ tháng

Nếu số tiền Hội viên hỗ trợ trong tháng không có sự thây đổi như ( Thêm Hội Viên hoặc Hội Viên ra hội).

– Thì tổng số tiền hỗ trợ vào quỹ Hội trong tháng  03: 77.300.000 Đ

_ Mọi hoạt động cũng như thông tin đóng góp của Chi Hội sẽ được cập nhật thường xuyên và minh bạch tại Facebook: TU Viện Kim Cang
Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Thành Phố – Chi Hội Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức là nhà hảo tâm với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tiếp tục gia nhập hội cùng chung tay cứu giúp những mảnh đời khó khăn, đóng góp tùy theo khả năng của mình ủng hộ cho hoạt động của Hội. Chi Hội Liên Hoa Kim Cang vô cùng trân trọng và sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước.
– Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi đến Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang.
– Địa chỉ: C6/31 Lê Đình Chi, Ấp 3, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028)37663888 – 0918547796.
– Tài khoản Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Minh Phụng – PGD Trần Đại Nghĩa.
– Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang
– Số Tài Khoản: 060165013711

-Nội dung chuyển khoản: Họ tên + tháng …. + Chi Hội BTBNN Liên Hoa Kim Cang.