Cập nhật danh sách Hội viên và Tiền quỹ tháng 12/2018

64

CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG BÌNH CHÁNH _ CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN 106 NGƯỜI VÀ SỐ TIỀN HỖ TRỢ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 17/12/2018.
1) Trịnh Thị Hạnh_ Giám Đốc Công Ty Chăn – Drap – Gối Ngọc Hạnh_ Hỗ trợ: 10.000.000 đ/ tháng.
2) Phạm Thị Thảo_ Giám dốc công ty Quảng Hưng Phát_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
3) Nguyễn Thị Mộng Hà_ Giám đốc công ty Sơn Mài HM_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
4) Đỗ Thị Mai_ Kỹ sư học viện Khoa Học Vật Liệu _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
5) Phan Minh Tân _ Giảng viên trường Đại Học Bách Khoa _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
6) Lai Hoài Sơn_ Giám đốc công ty TNHH Đông Hưng Viên_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
7) Lê Thị Thu Hà_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
8 ) Huỳnh Thị Thịnh_ Giám đốc công ty Dầu Nhớt SPO_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
9) Huỳnh Văn Báu_ Giám đốc công ty vận chuyện hàng hải Đại Quốc Việt_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
10) Trần Thị Msi Thu_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
11) Trần Thị Mai Trang_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
12) Trần Thị Mai Trinh_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
13) Nguyễn Thị Nhẫn_ Giám dốc công ty XNK Thanh Long Minh Tài_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
14) Trần Thị Thanh Hòa_Giám dốc công ty XNK Thanh Long Hòa Hiệp_Hỗ trợ:1.000.000đ/tháng
15) Huỳnh Thị Thanh Nga_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
16) Trầm Thị Lộc _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
17) Nguyễn Thị Thanh Thúy_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
18) Lê Thanh Thảo _ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
19) Lê Thành Đạt_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
20) Lê Trung Hiếu_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
21) Đặng Thanh Tuấn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
22) Nguyễn Duy Tín_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
23) Trầm Thị Phượng_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
24) Trần Thanh Thuận_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
25) Nguyễn Thái Sơn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
26) Trần Ngọc Tý_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
27) Phạm thị Dũng _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
28) Từ Công Thành_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
29) Trần Thị Thanh Thủy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
30) Đỗ Thi Thu Trang_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
31) Trương Thị Ngọc Linh_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
32) Trương Thị Ngọc Nga_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
33) Nguyễn Thị Đầy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
34) Trần Thsnh Nhã_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
35) Trương Thị Ngọc Nhung _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
36) Phan Thị Thanh Lan _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
37) Nguyễn Văn Chánh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
38) Nguyễn Văn Cường_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
39) ĐĐ: Thích Nguyên Thiện_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
40) Trần Đức Nghĩa _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
41) Lê Hoàng Tùng_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
42) Đoàn Thị Hương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
43) Lưu Nguyễn Thanh Tâm_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
44) Phan Thị Ngọc Huyền_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
45) Nguyễn Thanh Tú_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
46) Nguyễn Thị Minh Thanh_ hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
47) Bùi Công Dũng_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
48) Nguyễn Thị Mỹ Hà_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
49) Nguyễn Thị Hoài Nhi_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
50) Bùi Nguyễn Khánh Nguyễn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
51) Bùi Nguyễn Hữu Nguyên_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
52) Lưu Thị Hồng Loan_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
53) Lê Thị Khánh_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
54) Phạm Thị Mỹ Hạnh_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng
55) Phạm Thị Thúy Loan_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
56) Nguyễn Thị Phương_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
57) Phạm Phùng Hưng_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
58) Dương Văn Ngà_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
59) Nguyễn Thị Thu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
60) Trần Thị Thu Thủy _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
61) Nguyễn Thị Ngọc Hiếu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.
62) Nguyễn Thị Hồng Vân_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
63) ĐĐ: Thích Minh Hiền_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
64) Nguyễn Ngọc Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
65) Trần Thế Gáp_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
66) Trần Ngọc Mai_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
67) Đỗ Thị Bảy_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
68) Triệu Thị Hồng Liên_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
69) Nguyễn Chí Thannh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
70) Ngô Vĩnh Châu_ Hỗ trợ: 400.000 đ/ tháng
71) Tống Thị Ngọc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
72) Trần Thị Ánh_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
73) Sư Cô Tịnh Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
74) Trần Thị Kim Hà_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
75) Albin Sang Karlsson ( Thụy điển)_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
76) Trần Lưu Đức Hùng_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng
77) Nguyễn Thị tuyết Nhung_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
78) Lê Trần Giang Châu_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
79) Huỳnh Văn Minh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
80) Lê Trần Nam Trung_ Hỗ trợ; 100.000 đ/ tháng
81) Huỳnh Lê Bảo_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
82) Lưu Nài Hui_ Hỗ trwoj: 100.000 đ/ tháng
83) Trần Thị Phương Mai_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
84) Cao Xuân Dẹn_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
85) Huỳnh Vũ Phương Oanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
86) Phạm Như Nam_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
87) Lê Thị Ngọc Phương_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
88) Lưu Thị Mỹ Dung_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
89) Nguyễn Thị Kim Hạnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
90) Ngô Bá Tùng_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
91) Nguyễn Thị Kim Thương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
92) Phạm Thị Lan Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
93) Phạm Xuân Quỳnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
94) Huỳnh Kim Ngọc_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
95) Lê Thị Hồng Huệ_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
96) Trương Thị Rơi_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
97) Phạm Thị Ngọc Hà_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
98) Đặng Tuấn Vũ_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng
99) Hà Thị xuân Hương_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng
100) Trần Thị Ngọc Diệp_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
101) Nguyễn Thanh Hương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
102) Châu cẩm Loan_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
103) Từ Ngọc Lài_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
104) Chị Hiền ( Điện tử) _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng
105) Lưu Thị Huệ Nữ _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng
106) Nguyễn Thị Thanh Trúc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng
107) Nguyễn Thanh Hải_ Hỗ trợ: 150.000 đ/ tháng.
108) Đỗ Thị Mỹ Lệ_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

Tổng số tiền hỗ trợ vào quỹ Hội tháng 12 tính đến thời điểm này: 46.000.000 đ

_ Mọi hoạt động cũng như thông tin đóng góp của Chi Hội sẽ được cập nhật thường xuyên và minh bạch tại Facebook: TU Viện Kim Cang

Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Thành Phố – Chi Hội Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức là nhà hảo tâm với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tiếp tục gia nhập hội cùng chung tay cứu giúp những mảnh đời khó khăn, đóng góp tùy theo khả năng của mình ủng hộ cho hoạt động của Hội. Chi Hội Liên Hoa Kim Cang vô cùng trân trọng và sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước.

– Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi đến Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang.

– Địa chỉ: C6/31 Lê Đình Chi, Ấp 3, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028)37663888 – 0918547796.
– Tài khoản Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Minh Phụng – PGD Trần Đại Nghĩa.
Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang
Số Tài Khoản: 060165013711

Tu Viện Kim Cang