Thứ Năm, 28 Tháng Năm 2020

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH  Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

Hội Tương Tế: Nghệ sĩ Phan Quốc Hùng qua đời trong vòng tay NSND...

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU TU VIỆN KIM CANG Trường Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. Chùa Đàm Hoa – Trung Tâm Nuôi dưỡng...

Hội Tương Tế: Thành kính phân ưu cùng gia đình cô Trịnh Thị Hạnh...

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Tăng chúng Tu Viện Kim Cang huyện Bình Chánh. Trường Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang. Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân...

Thành kính phân ưu cùng gia đình Nghệ sĩ Thoại Miêu và nghệ sĩ...

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Tăng chúng Tu Viện Kim Cang huyện Bình Chánh. Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang. Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh. Chùa...

Thành kính phân ưu cùng gia đình ông Nguyễn Thanh Hải

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Tăng chúng Tu Viện Kim Cang huyện Bình Chánh. Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang. Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh. Chùa...

Hạnh nguyện và Nội quy của Hội Tương Tế

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật         Kính Thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý liệt vị       Trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy:“ Vô thường...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây