Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một 2021
Home Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ – ĐỢT 2

Kính thưa quý Nam Nữ Phật Tử, quý Mạnh Thường Quân, để các hoạt động Phật sự tại Tu Viện Kim Cang được diễn ra tốt đẹp, phải kể đến công lao to lớn...

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TẠI TU VIỆN...

Kính thưa quý Nam Nữ Phật Tử, quý Mạnh Thường Quân, để các hoạt động Phật sự tại Tu Viện Kim Cang được diễn ra tốt đẹp, phải kể đến công lao to lớn...

PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÁP CHỦ HĐCM GHPG VIỆT NAM Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch ngày 21/10/ 2021, được xã hội quan tâm và nhiều người hỏi Đệ tam Pháp chủ là gì, Công đức...

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN BÌNH CHÁNH TU VIỆN KIM CANG ___________ Số:  01 /TVKC-VT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Bình chánh, ngày 18  tháng 10 năm 2021   BÁO...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

CHƯ TĂNG TU VIỆN CANG & QUÁ NAM NỮ PHẬT TỬ THÀNH KÍNH CHIA...

TU VIỆN KIM CANG huyện BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

KÍNH TIỄN NGƯỜI HUYNH ĐỆ

KÍNH TIỄN NGƯỜI HUYNH ĐỆ ...Trời hôm nay mây giăng sầu u ám, Kim Cang buồn kính tiễn một người đi... Thầy Quảng Mãn, một người huynh đệ hiền lành và thân thiện, từ Đồng Tháp...

 THƯ NGỎ CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BÌNH CHÁNH KÊU GỌI ỦNG...

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN BÌNH CHÁNH  THƯ NGỎ CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BÌNH CHÁNH KÊU GỌI ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "CHUNG MỘT VÒNG TAY" HỖ TRỢ TRONG ĐẠI...

⛩ Tu viện Kim Cang tiếp tục thực hiện chương trình: “Chung một Vòng tay” hỗ trợ lương thực – thực phẩm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch & cho bà con khu...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây

Scroll Up