Thứ Ba, 17 Tháng Năm 2022
Home Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO LIÊN HOA KIM CANG...

  _ DANH SÁCH CHI HỘI BTBNN LIÊN HOA KIM CANG HUYỆN BÌNH CHÁNH _ CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘI VIÊN  TRONG 5 THÁNG 2022 _ SỐ HỘI VIÊN 79 NGƯỜI _  CẬP NHẬT NGÀY 06/05/2022 1) Trịnh...

ĐẠI CHÚNG TU VIỆN KIM CANG XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG MÔN ĐỒ...

Kính bạch Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý thiện Nam tín Nữ Phật Tử! Kính nghe người xưa có câu: “ Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, Vô sanh vô tử vô khứ lai, Sanh tử...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUFFET CHAY VÀ VĂN NGHỆ GÂY QUỸ MỔ...

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni! Kính thưa quý đạo hữu Phật Tử gần xa! Phật dạy, thế gian là vô thường, sinh, lão, bệnh, tử, là một tiến trình tất yếu của một kiếp...

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ TỊNH THẤT LIÊN NGHIÊM PHÁT TÂM ỦNG HỘ XÂY CẦU...

Nhằm giúp cho bà con nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, TT Thích Nguyên Chiếu đã phát động xây dựng 3 chiếc cầu trên và đã được sự phát tâm ủng...

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ PHÁT TÂM ỦNG HỘ XÂY CẦU DÂN DỤNG

Với phương châm: “ Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư phật”, Cũng như thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật, Thượng tọa Thích Nguyên chiếu chủ tịch chi hội bảo...

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CỦA GIÁC LINH ĐẠI ĐỨC...

TU VIỆN KIM CANG HUYỆN BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG HUYỆN BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

CHƯ TĂNG & PHẬT TỬ TU VIỆN KIM CANG CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH...

Nam Mô Ta Bà Gíao Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại chứng minh! Hằng...

TU VIỆN KIM CANG – HỘI TƯƠNG TẾ: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA...

TU VIỆN KIM CANG HUYỆN BÌNH CHÁNH Trường Trung cấp Phật Học Thành phố – Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh. Chư Tăng và Gia đình phật tử Tu Viện Kim Cang. ...

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH MỔ MẮT TỪ THIỆN CÙNG TU...

Có một câu nói rất hay rằng: “ đời người như một quyển sách, không quan trọng là dài hay ngắn, mà quan trọng là hay hoặc dỡ”. thật vậy, cuộc sống cho đi...
- Quảng cáo -

Bài viết gần đây

Scroll Up