Chùm ảnh: Thiền trà kỳ 2, tín hiệu vui

Tối 18/04 (nhằm ngày 14/03/Kỷ Hợi), Tu viện Kim Cang đã tổ chức buổi Thiền trà "Sống để yêu thương" lần thứ 2. Buổi thiền trà dưới sự tham dự của chư Tăng Tu viện, cùng hơn 50 quý phật tử gần xa về tham dự. Trong số đó, có nhiều vị là doanh nhân, giám đốc công ty, xí nghiệp,...

352

Theo lịch trình đã thông báo, vào các ngày sám hối (14 và 30) hằng tháng, Tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh sẽ tổ chức buổi Thiền trà “Sống để yêu thương” cho Tăng Ni và quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.

Tối 18/04 (nhằm ngày 14/03/Kỷ Hợi), Tu viện Kim Cang đã tổ chức buổi Thiền trà “Sống để yêu thương” lần thứ 2. Buổi thiền trà dưới sự tham dự của chư Tăng Tu viện, cùng hơn 50 quý phật tử gần xa về tham dự. Trong số đó, có nhiều vị là doanh nhân, giám đốc công ty, xí nghiệp,…

Chúng tôi xin gởi đến quý bạn đọc chùm ảnh của buổi Thiền trà lần thứ 2: