TU VIỆN KIM CANG TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ PHẬT TỬ VỀ DỰ LỄ CÚNG RẰM VÀO NGÀY 14 & 15 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM DẦN 2022

309

THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ NAM NỮ PHẬT TỬ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÚNG NGÀY 14 & 15 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM DẦN 2022.

NGÀY 14/01/2022:

 • 18h: Pháp Lễ Khai Kinh
 • 19h: Tụng Kinh Dược Sư

NGÀY 15/01/2022:

 • 7h: Phóng Sanh
 • 8h: Khai Trống Múa Lân & Cúng Ngọc Hoàng
 • 9h: Bóng Rỏi Vào Đám
 • 9h30: Thượng Phan
 • 10h: Cúng Ngọ
 • 11h: Chư Tôn Đức Ban Lễ Sư Thọ Trai
 • 11h30: Bóng Hát
 • 13h: Bóng An Vị Đền Ngọc Hoàng
 • 13h: Lễ Quy Y Tam Bảo
 • 14h: Chư Tôn Đức Khoa Trình Lục Cúng
 • 15h: Khoa Nghinh Thần Chủ
 • 17h: Chư Tôn Đức Dược Thạch
 • 18h: Sanh Đăng Phần Chỉ Múa Lửa
 • 19h: Phật Tử Niệm Phật Thả Hoa Đăng
 • 19h30: Đăng Đàn Chuẩn Tế
 • 22h: Hoàn Mãn

KÍNH MỜI QUÝ PHẬT TỬ VỀ THAM DỰ LỄ

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

QUÝ PHẬT TỬ CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ: CẦU AN – CẦU SIÊU – PHÓNG SANH – QUY Y – CÚNG TAM TAI – SAO HẠN….V.V.

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỀ VĂN PHÒNG HOẶC SĐT: 0969 222 108 ( THẦY HÙNG) – 0911 633 508 ( THẦY THIỆN) – 0392 757 508 ( HUYỀN).