Đà Lạt: Tiệc buffet chay gây quỹ trùng tu Tăng xá chùa Linh Thứu

24

Mọi thông tin sẽ được chúng tôi đăng tải trên:
Website: https://tuvienkimcang.vn/
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiS7NUAxH6sogEYLSn5qYIg
Fanpage: https://www.facebook.com/Tu-Viện-Kim-Cang-Bình-Chánh-3219425404750328
Mời quý vị cùng dõi đón xem!

Thực hiện: Vạn Tịnh