DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC QUYÊN GÓP GÂY QUỸ BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI

Được sự tin tưởng và uỷ nhiệm của chư tôn Giáo Phẩm thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, Ban Từ thiện – Xã hội đã được chuẩn y và làm lễ ra mắt thành phần nhân sự vào ngày 04/09/2022 nhằm 09/08/ Nhâm Dần đã chính thức đi vào hoạt động.

Để hoạt động tốt các Phật sự trong tương lai, Ban Từ thiện – Xã hội đã đề ra phương hướng hoạt động từng năm và thành lập quỹ Từ thiện tiếp nhận sự trợ duyên của chư Tôn đức Tăng Ni và những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp chung tay chăm lo cho các Phật sự sắp tới.

Dưới đây là danh sách chư tôn Đức Tăng Ni, mạnh thường quân phát tâm ủng hộ quỹ Từ Thiện:

TÔN DANH ỦNG HỘ

1. HT T. Thiện Lạc (Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bình Chánh) 20 triệu

2. HT T.  Huệ Minh (Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Bình Chánh) 20 triệu

3. Ni Trưởng Như Phương (Chùa Liên Hoa)                                          5 triệu

4. Ni Trưởng Chúc Hải (Chùa Phước Thiện)                                          5 triệu

5. Ni Sư Tịnh Vân (Chùa Vạn Thiện )                                                    5 triệu

6. ĐĐ T. Nguyên Chiếu (Tu Viện Kim Cang).                                       200 triệu

7. ĐĐ T. Thiện Nhơn (Thiền Viện Thiên Phước).                                  100 triệu

8. ĐĐ T. Trí Huệ (Chùa Pháp Tạng)                                                       100 triệu

9. ĐĐ T. Chơn Thọ (Chùa Pháp Bảo )                                                    100 triệu

10. ĐĐ T. Giác Quang (Chùa Từ Quang )                                                100 triệu

11. Thuần Chơn (Chùa Đức Nguyên)                                                       100 triệu

12. NS Như Phúc (Chùa Phổ Quang)                                                       100 triệu

13. SC Thánh Thiện (Tịnh Thất Thánh Thiện)                                         100 triệu

14. NS Huệ Bảo (Thịnh Thất Liên Nghiêm)                                             100 triệu

15. ĐĐ Phước Thiện                                                                                  30 triệu

16. ĐĐ Lai Hùng                                                                                       5 triệu

17. Công Ty Đại Đồng Tiến                                                                      30 triệu

18. Anh Xuân Hội BTBNN TP                                                                 30 triệu

=> Danh sách đang được tiếp tục cập nhật