Hạnh nguyện và Nội quy của Hội Tương Tế

194

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

        Kính Thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý liệt vị

      Trong Quy Sơn Cảnh Sách có dạy:“ Vô thường lão bệnh bất dữ nhơn kỳ” nghĩa là việc vô thường già yếu, đau bệnh, thì không hẹn trước với người là khi nào đến. Đã là con người thì không ai tránh khỏi luật vô thường: Sanh – Già – Bệnh – Chết. Đó là sự thật của cuộc đời, đến với mỗi con người chúng ta. Trong cuộc sống mỗi nhà mỗi cảnh, có những gia đình đầy đủ phước duyên, cuộc sống đầy đủ, bệnh đau có thuốc uống, qua đời có đủ điều kiện để lo hậu sự, ma chay. Ngược  lại, có những gia đình cuộc sống vất vả, không được đầy đủ, bệnh đau không có thuốc uống, qua đời không đủ điều kiện để lo hậu sự ma chay. Có những vị lớn tuổi nơm nớp lo âu sau khi trút hơi thở cuối cùng thân này không biết giải quyết ra sao, có một ít tài sản không biết gửi cho ai đủ uy tín gìn giữ số tài sản này để lo hậu sự. Chính vì lẽ đó, với Hạnh Nguyện Từ Bi nhằm chia sẻ đồng hành cùng quý vị khi tuổi già khỏi phải lo hậu sự trước lúc lâm chung. Nối tiếp tâm nguyện cố Hòa Thượng thượng Định hạ Quang – Viện chủ chùa Huỳnh Kim, nay tôi Tỳ Kheo Thích Nguyên Chiếu – Trụ trì Tu Viện Kim Cang huyện Bình Chánh, quyết định thành lập Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang trên Tinh Thần Tương Thân Tương Ái, Hỗ Trợ Lẫn Nhau.

NỘI QUY

 • ĐIỀU 1: Danh xưng là Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang, với mục đích tương thân tương ái, hỗ trợ Hội viên khi lâm chung.
 • ĐIỀU 2: Khi xin vào Hội, Hội viên nộp 2 tấm hình 3×4 để làm thẻ Hội viên, mỗi Hội viên đóng góp 50.000đ được chia như sau:
  • Chi phí làm Thẻ Hội Viên: 20.000đ
  • Đóng niên phí Hội Viên sinh hoạt trong năm:30.000đ
  • Số tiền trên do Hội giữ và quyến toán thu chi – Theo sổ sách
 • ĐIỀU 3: Khi có Hội viên thuộc Phân hội nào qua đời, thì mỗi Hội viên còn lại trong Phân hội đó phải đóng góp theo Tiêu Chuẩn mà quyền lợi Hội viên đã qua đời được hưởng theo Quy Định ở ĐIỀU 4

Tiêu chuẩn 1: Hưởng trọn,Tiêu chuẩn 2: Hưởng 2/3,Tiêu chuẩn 3: Hưởng 1/2

 • ĐIỀU 4: Mỗi Hội viên khi vào hội được hưởng quyền lợi như sau:
  • Vào hội từ 06 tháng trở lên được hưởng trọn ( 10.000đ x số Hội viên trong Phân hội )
  • Từ ngày vào đến hết tháng thứ 05 được hưởng 2/3 ( 7.500đ x số Hội viên trong Phân hội )
  • Vào được 03 tháng, Hội viên hưởng 1/2 (5.000đ x số Hội viên trong Phân hội )
 • ĐIỀU 5:Hội viên qua đời 03 lần thuộc Phân hội mà không đóng góp, thì kể như tự ý ra khỏi Hội vĩnh viễn. Hội không chi trả bất kỳ khoản nào cả.
 • ĐIỀU 6: Có thẻ Hội viên thì mới được hưởng quyền lợi. Hội không chấp nhận cho người khác mượn thẻ sử dụng kể cả Tứ thân, Phụ Mẫu.
 • ĐIỀU 7: Khi Hội viên từ trần, người thân của Hội viên mang thẻ đến Văn phòng Hội báo tin và làm thủ tục mai táng cho Thân nhân của mình. Ban Chấp Hành Hội lo hậu sự gồm có như sau: 01 Áo quan theo quy định của hội( Kiểu hòm Mỹ); trà, vải; giấy tiền; công nhân tẩn liệm, công nhân di quan; 01 xe tang chở Quan tài đi chôn hoặc thiêu ( trong phạm vi Thành phố ). Nếu tang chủ cần thêm những phần Nghi lễ khác như: Nhạc lễ, xe rồng, quần áo gia đình thọ tang mặc, hay đổi quan tài v.v.. Hội sẵn sàng giúp đỡ ( nếu gia đình có nhu cầu).
  • Nếu chi phí tang lễ cao hơn số tiền quyền lợi Hội viên được hưởng thì gia đình phải bù thêm phần chênh lệch cho Hội.
  • Ngược lại, nếu số tiền chi phí Tang lễ thấp hơn tổng số tiền quyền lợi Hội viên được hưởng thì Hội sẽ hoàn trả số tiền còn lại cho gia đình Hội viên.
  • Trong trường hợp khi có Hội viên qua đời mà gia đình của Hội viên đó không có yêu cầu sự trợ giúp của Hội thì Phân hội đó không phải đóng góp, quyền lợi hội viên không được hưởng hoặc gia đình tự ý lo hậu sự rồi đến hội xin nhận tiền thì không được. Tuy nhiên BCHH cùng Hội viên cũng đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình theo Quy định ở ĐIỀU 9.

Ghi chú:Trong trường hợp nhập liệm vào ban đêm từ 18h đến 2h sáng thì gia đình trả thêm phần nhân công liệm.Nếu động quan ở ngoài Thành Phố (ở Tỉnh) thì phần nhân công động quan gia đình phải trả thêm.

 • ĐIỀU 8: Nếu người thân của Hội viên qua đời, không thông báo hay mang thẻ đến Văn phòng Hội thì việc hậu sự được thực hiện theo ĐIỀU 7.
 • ĐIỀU 9: Về Tôn giáo, nếu Hội viên qua đời, Hội sẽ thỉnh hai Thầy Nhập liệm, Cúng cơm và Di quan. Ban Chấp Hành Hội sẽ sắm một mâm lễ phúng viếng (gồm 01 tấm trướng, 01 mân trái cây). Ngoài ra, nếu Hội viên qua đời không nhờ Hội lo hậu sự thì Ban Chấp hành Hội sẽ thỉnh hai Thầy đến phúng viếng và chia buồn cùng một mâm Lễ (gồm 01tấm trướng, 1 mâm trái cấy).
 • ĐIỀU 10: Hội Tương tế không phần biệt thành phần Xã hội, Tôn giáo và tuổi tác, mà hoàn toàn tự nguyện trên tinh thần tương trợ lẫn nhau.
 • ĐIỀU 11: Nhân sự, cơ cấu hoạt động của Hội gồm: 1 Hội Trưởng, 2 Hội Phó, 1 Thư ký, 1 Thủ quỹ, 1 Kế toán, 2 Ủy Viên kiểm soát.

Ban Chấp hành mời Hội Viên về họp hai lần trong năm:

 • Sơ kết đầu năm vào ngày 08/04 ÂL
 • Tổng kết cuối năm vào ngày 19/12 ÂL

Tu viện Kim Cang, ngày 15 tháng 01 năm 2017.

                                                                                                   Người sáng lập

                                                                                           TK.Thích Nguyên Chiếu

                                                                                             (đã ký)