KÍNH MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN BỒ TÁT THẾ ÂM XUẤT GIA & KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI LẦN 2

173

“Bồ Tát an toạ lá sen

Hai tay chấp quán soi xem cõi đời

Ta bà ác trược tơi bời

Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin”. 

Hân hoan kính mừng Ngày Khánh Đản Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia (19.9 âm lịch), Tu viện Kim Cang xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh, TP.HCM long trọng tổ chức khoá lễ Lạy Ngũ bách danh (500 lạy) và Khoá tu Bát Quan Trai lần 02 trong hai ngày 13-14/10/2022 (nhằm 18-19/9 Nhâm Dần), hơn 200 thiện nam tín nữ Phật tử gần xa tựu về tham dự.

Tối ngày 13/10/2022, dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn, quý Phật tử đã thực hiện thời khoá Lạy Ngũ Bách danh (250 lạy), xưng tán danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là sự tưởng nhớ, tri ân hạnh nguyện của Ngài đối với chúng sinh trong cõi mê.

 

Ngày 14/10/2022, vào lúc 4 giờ 30′ sáng đại chúng có thời khoá tụng kinh Vô Lượng Thọ. Sau thời khoá truyền giới Bát Quan Trai quý Phật tử lắng lòng thanh tịnh để thính pháp do Thượng Toạ Thích Lệ Bửu – Chùa Đồng Hiệp (Gò Vấp) chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: Bốn Miếng Ruộng Màu Mở Của Hàng Cư Sĩ.

Tiếp theo chương trình tu học đại chúng đã được tham dự khoá lễ phóng sinh, thọ trai và nghỉ trưa chuẩn bị cho khoá lễ lạy Ngũ Bách Danh (250 lạy) vào buổi chiều. Nguyện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát linh cảm ứng gia trì cho thiên nhiên trở nên hiền hoà, thiên tai bão lũ sớm qua đi, nhân dân khắp nơi điều được an lạc. 

Dưới đây là một số hình ghi nhận được: 

   

Thích Lai Hùng