Lời cảm tạ của tang môn hiếu quyến cố Sc. TN Thiền Trí

460

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 Chùa Đàm Hoa & Trung tâm Bảo trợ Người nghèo – Trẻ em mồ côi khuyết tật Đàm Hoa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

—o0o—

LỜI CẢM TẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tang môn hiếu quyến cố Ni sư TN. Thiền Trí chúng con xin gởi lời thành kính tri ân đến:

– Chư tôn Hoà thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong BTS PG tỉnh Bình Thuận, BTS PG huyện Tuy Phong và các xã sở tại.

– Quý cấp lãnh đạo, Huyện Uỷ – UBND -UBMTTQVN, cùng các ban ngành đoàn thể huyện xã Tuy Phong.

– Chư tôn Hoà thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong BTS PG huyện Bình Chánh, cùng chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện trong địa bàn huyện.

– Quý cấp lãnh đạo Tp.HCM, Huyện Uỷ – UBND – UBMTTQVN huyện Bình Chánh, cùng các ban ngành đoàn thể xã Lê Minh Xuân.

– Quý thiện nam, tín nữ Phật tử, cùng quý bà con thân hữu gần xa.

Tang môn hiếu quyến chúng con xin thành kính niệm ân quý Ngài. Khi hay tin Ni sư TN. Thiền Trí, nguyên Phó trụ trì chùa Đàm Hoa kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Người nghèo & Trẻ em mồ côi khuyết tật Đàm Hoa viên tịch, quý Ngài đã đến làm lễ hộ niệm nhập liệm, phúng viếng phân ưu, thắp nhang cầu nguyện, và hôm nay 19/05 (nhằm ngày 15/04/Kỷ Hợi), quý Ngài đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến cùng trợ niệm hộ tống kim quan cố Ni sư chúng con từ chùa Đàm Hoa, tỉnh Bình Thuận về an trí tại Tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh; sau đó đưa đi hoả táng tại công viên tháp Long Thọ, Tp.HCM.

Ân đức của quý Ngài, tang môn hiếu quyến chúng con không sao báo đáp cho cân, chỉ biết thầm niệm ân và kính chúc quý Ngài pháp thể Khương an, Phật sự châu viên.

Trong lúc diễn ra tang lễ, tang môn hiếu quyến đã cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót trong lúc tiếp đón, chúng con kính mong quý Ngài vì lòng bi mẫn mà hoan hỷ cho.

Nam mô Đàm Hoa tự, Thiên Thai thiền giáo tông,  quán tông, nhị thập tứ thế, thượng Thiền hạ Trí, Tỳ kheo ni giác linh.

Tự: Thi Thị Trang

Xuất thế: Đinh Mùi niên

Tạ thế: ngày 16/05 ( nhằm ngày 12/04/Kỷ Hợi).

Hưởng dương trần thế: 53 tuổi – Hạ lạp: 21 năm