Tháng 6: Cập nhật danh sách hội viên & Tiền quỹ Hội

Theo thông tin từ Văn phòng Chi Hội Bảo Trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang, tính đến thời điểm ngày 04/06/2019, tổng số Hội viên của Hội là 138 người và tiền quỹ hỗ trợ trong tháng 06 là 74.850.000Đ...

92

Theo thông tin từ Văn phòng Chi Hội Bảo Trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang, tính đến thời điểm ngày 04/06/2019, tổng số Hội viên của Hội là 138 người và tiền quỹ hỗ trợ trong tháng 06 là 74.850.000Đ. Danh sách cụ thể như sau:

1/ Trịnh Thị Hạnh_ Giám Đốc Công Ty Chăn – Drap – Gối Ngọc Hạnh_ Hỗ trợ: 10.000.000 đ/ tháng.

2/ Phạm Thị Thảo_ Giám đốc Công ty Quảng Hưng Phát_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

3/ Nguyễn Thị Mộng Hà_ Giám đốc Công ty Sơn Mài HM_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

4/ Đỗ Thị Mai_ Kỹ sư Học viện Khoa Học Vật Liệu _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

5/ Phan Minh Tân _ Giảng viên trường Đại Học Bách Khoa _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

6/ Lai Hoài Sơn_ Giám đốc công ty TNHH Đông Hưng Viên_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.

7/ Lê Thị Thu Hà_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

8/ Huỳnh Thị Thịnh_ Giám đốc Công ty Dầu Nhớt SPO_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

9/ Huỳnh Văn Báu_ Giám đốc Công ty Vận chuyển Hàng hải Đại Quốc Việt_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

10/ Trần Thị Mai Thu_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

11/ Trần Thị Mai Trang_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

12/ Trần Thị Mai Trinh_ Kinh doanh tự do_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

13/ Nguyễn Thị Nhẫn_ Giám đốc Công ty XNK Thanh Long Minh Tài_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/tháng

14/ Trần Thị Thanh Hòa_Giám đốc Công ty XNK Thanh Long Hòa Hiệp_Hỗ trợ: 2.000.000đ/tháng

15/ Huỳnh Thị Thanh Nga_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

16/ Trầm Thị Lộc _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

17/ Nguyễn Thị Thanh Thúy_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

18/ Lê Thanh Thảo _ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

19/ Lê Thành Đạt_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

20/ Lê Trung Hiếu_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

21/ Đặng Thanh Tuấn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

22/ Nguyễn Duy Tín_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

23/ Trầm Thị Phượng_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

24/ Trần Thanh Thuận_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

25/ Nguyễn Thái Sơn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

26/ Trần Ngọc Tý_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

27/ Phạm Thị Dũng _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

28/ Từ Công Thành_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

29/ Trần Thị Thanh Thủy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

30/ Đỗ Thị Thu Trang_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

31/ Trương Thị Ngọc Linh_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

32/ Trương Thị Ngọc Nga_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

33/ Nguyễn Thị Đầy_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

34/ Trần Thanh Nhã_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

35/ Trương Thị Ngọc Nhung _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

36/ Phan Thị Thanh Lan _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

37/ Nguyễn Văn Chánh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

38/ Nguyễn Văn Cường_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

39/ ĐĐ: Thích Nguyên Thiện_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

40/ Trần Đức Nghĩa _ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

41/ Lê Hoàng Tùng_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

42/ Đoàn Thị Hương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

43/ Lưu Nguyễn Thanh Tâm_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

44/ Phan Thị Ngọc Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

45/ Nguyễn Thanh Tú_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

46/ Trần Ngọc Mai_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

47/ Bùi Công Dũng_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

48/ Nguyễn Thị Mỹ Hà_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

49/ Nguyễn Thị Hoài Nhi_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

50/ Bùi Nguyễn Khánh Nguyễn_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

51/ Bùi Nguyễn Hữu Nguyên_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

52/ Lưu Thị Hồng Loan_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

53/ Lê Thị Khánh_ Hỗ trợ: .000.000 đ/ tháng

54/ Phạm Thị Mỹ Hạnh_ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

55/ Phạm Thị Thúy Loan_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

56/ Nguyễn Ngọc Xuân Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

57/ Trần Thị Trung Thúy_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

58/ Dương Văn Ngà_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

59/ Nguyễn Thị Thu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

60/ Phạm Thị Mỹ Duyên _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

61/ Nguyễn Thị Ngọc Hiếu_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.

62/ Nguyễn Thị Hồng Vân_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

63/ ĐĐ: Thích Minh Hiền_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

64/ Nguyễn Ngọc Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

65/ Albin Sang Karlsson (Thụy điển)_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

66/ Nguyễn Thị Minh Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

67/ Đỗ Thị Bảy_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

68/ Triệu Thị Hồng Liên_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

69/ Nguyễn Chí Thanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

70/ Ngô Vĩnh Châu_ Hỗ trợ: 400.000 đ/ tháng

71/ Tống Thị Ngọc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

72/ Trần Thị Ánh_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

73/ Sư Cô Tịnh Huyền_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

74/ Trần Thị Kim Hà_ Hỗ trợ: 1.500.000 đ/ tháng

75/ Chị Hiền ( Điện tử) _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

76/ Trần Lưu Đức Hùng_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

77/ Nguyễn Thị Tuyết Nhung_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

78/ Lê Trần Giang Châu_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

79/ Huỳnh Văn Minh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

80/ Lê Trần Nam Trung_ Hỗ trợ; 100.000 đ/ tháng

81/ Huỳnh Lê Bảo_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

82/ Lưu Nài Hui_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

83/ Trần Thị Phương Mai_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

84/ Cao Xuân Dẹn_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

85/ Huỳnh Vũ Phương Oanh_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

86/ Phạm Như Nam_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

87/ Lê Thị Ngọc Phương_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

88/ Lưu Thị Mỹ Dung_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

89/ Nguyễn Thị Kim Hạnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

90/ Ngô Bá Tùng_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

91/ Nguyễn Thị Kim Thương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

92/ Phạm Thị Lan Anh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

93/ Phạm Xuân Quỳnh_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

94/ Huỳnh Kim Ngọc_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

95/ Lê Thị Hồng Huệ_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

96/ Trương Thị Rơi_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

97/ Phạm Thị Ngọc Hà ( anh Xuân)_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

98/ Đặng Tuấn Vũ_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

99/ Hà Thị Xuân Hương_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

100/ Trần Thị Ngọc Diệp_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

101/ Nguyễn Thanh Hương_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

102/ Châu Cẩm Loan_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

103/ Từ Ngọc Lài_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

104/ Huỳnh Kỳ Muội _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng.

105/ Lưu Thị Huệ Nữ _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

106/ Nguyễn Thị Thanh Trúc_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

107/ Đỗ Thị Mỹ Lệ_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

108/ Trần Thị Minh Trâm _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

109/ Trần Thị Liên _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

110/ Huỳnh Thị Út _Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng.

111/ Lại Huỳnh Thu Thảo_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng.

112/ Trần Thị Ánh Nguyệt _ hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

113/ Nguyễn Thị Ngọc Huệ_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

114/ Bác sĩ Nguyễn Bích Hà _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng.

115/ Hoàng Thị Tâm Thủy_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

116/ Trần Ngọc Hoàng Anh _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng.

117/ Lê Minh Hiếu_ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

118/ Huỳnh Kỳ Muội _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng.

119/ Lê Thị Tài _ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

120/ Trần Thị Hồng _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng.

121/ Nguyễn Thị Liên Hương _ Hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

122/ Lê Văn Nửa _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

123/ Bùi Đình Võ _ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

124/ Vũ Thị Thanh Hà_ 200.000 đ/ tháng

125/ Đinh Thị Tư_ Hỗ trợ: 200.000 đ/ tháng

126/ Nguyễn Thị Nga_ hỗ trợ: 300.000 đ/ tháng

127/ Phạm Thị Hoài _ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

128/ Võ Long _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

129/ Phạm Ngọc Sỹ _ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

130/ Trần Thị Hiệu _ Hỗ trợ: 100.000 đ/ tháng

131/ Mạc Thị Bạch Tuyết _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

132/ Phạm Hải Sơn _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

133/ Nguyễn Thị Kim Ngân _ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

134/ Nguyễn San_ Hỗ trợ: 1.000.000 đ/ tháng

135/ Ngô Tuyết Bình _ Hỗ trợ; 500.000 đ/ tháng

136/ Nguyễn Thị Thanh Trang_ Hỗ trợ: 500.000 đ/ tháng

137/ Gia đình Quốc Linh_ Hỗ trợ: 2.000.000 đ/ tháng

138/ Hồ Lệ An_ Hỗ trợ: 50.000 đ/ tháng

Nếu số tiền Hội viên hỗ trợ trong tháng không có sự thây đổi.

Thì tổng số tiền hỗ trợ vào quỹ Hội trong tháng 06 : 74.850.000 Đ

Hành thiện với hạnh nguyện “cứu khổ ban vui”, đem lại lợi lạc cho nhân sanh, Chi Hội BTBNN Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh rất mong nhận được sự Quan tâm – Gia nhập – Đóng góp từ phía quý công ty, xí nghiệp; quý ban ngành đoàn thể; quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để công tác thiện nguyện của Hội ngày thêm vững mạnh hơn. Qua đó, góp phần giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp bà con kém may mắn trong xã hội được ổn định đời sống.

Mọi sự đóng góp, hỗ trợ xin gửi đến Chi Hội BTBNN Liên Hoa Kim Cang.

  • Theo phương thức chuyển khoản:

Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Minh Phụng – PGD Trần Đại Nghĩa.
Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang
Số Tài Khoản: 060165013711

  • Theo phương thức trực tiếp:

Văn phòng Chi Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh

Địa chỉ: Tu Viện Kim Cang – C6/31 Lê Đình Chi, Ấp 3, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)37663888 – 0918547796.

Mọi hoạt động cũng như thông tin đóng góp của Hội sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên tại:

  • Fanpage: Tu Viện Kim Cang – Bình Chánh
  • Facebook: TU Viện Kim Cang
  • Kênh Youtube: Tu Viện Kim Cang