Thành kính phân ưu cùng gia đình Nghệ sĩ Thoại Miêu và nghệ sĩ Thoại Mỹ

146

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 • Tăng chúng Tu Viện Kim Cang huyện Bình Chánh.
 • Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang.
 • Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Liên Hoa Kim Cang Bình Chánh.
 • Chùa Đàm Hoa – Trung Tâm Nuôi dưỡng Người già & Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật Đàm Hoa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang môn hiếu quyến gia đình Nghệ sĩ Thoại Miêu. Nguyện cầu hương linh bà Nguyễn Thị Ngọc Anh vãng sanh tịnh độ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Pháp danh: Diệu Âm Tịnh Hương, nguyên là Hội viên Hội Tương Tế Tu Viện Kim Cang. Vì tuổi cao sức yếu, bà đã từ trần vào lúc 04 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 08 năm 2019 ( nhằm ngày 10/07 Âm lịch), Hưởng thọ 55 tuổi.

 • Lễ nhập quan lúc 17h00′ ngày 10/08/2019 ( nhằm 10/07 Âm lịch)
 • Lễ động quan lúc 07h00′  ngày 14/08/2019 ( nhằm 14/07 Âm lịch)
 • Sau đó linh cửu được đưa đi an táng tại: Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.Để biết thông tin về Hội Tương Tế cũng như hoạt động và quy cách đăng kí vào Hội xin vui lòng liên hệ:
  • Văn phòng Hội Tương Tế – Tu Viện Kim Cang.
  • Địa chỉ: C6/31 Lê Đình Chi, Ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 37663888 – 0918547796.