THÔNG BÁO V/v KHAI MẠC KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI GIỚI – Ngày 23/08/ÂL

96

THÔNG BÁO KHAI MẠC KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI GIỚI

 1. Lời nói đầu

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý đạo hữu Phật Tử thân mến!

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai ai cũng tìm cho mình một lý tưởng sống riêng, như có người tìm cầu của cải, vật chất, danh vọng, địa vị…để làm chỗ tựa nương, tuy nhiên nhìn chung những điều đó đều là những vật chất phù du tạm giả chỉ thoáng qua trong đời rồi vụt mất khi chúng ta trút bỏ hơi thở sau cùng. Thế nên đức Phật cũng dạy rằng thế gian là vô thường, thân người giả tạm. Người xưa dạy: “Trân bảo cao thiên, bất như kiến đạo” nghĩa là dù châu báu chất cao bằng trời cũng không bằng người thấy được đạo. Thật vậy, được thân người đã là khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn, ví như rùa mù trăm năm nổi lên mặt biển một lần lại may mắn gặp bống cây nổi quả thật là điều hy hữu. Gấm lại mấy mươi năm ngắn ngủi khi nhắm mắt hơi tàn không mang theo được gì ngoài tội và Phước theo ta mãi không rời. Vâng theo lời Phật dạy, đạo tràng Tu Viện Kim Cang trong nhiều năm qua đã rất tích cực trong việc xiểng dương giáo pháp bằng việc khai mở nhiều đạo tràng tu học, tạo môi trường thuận lợi cho Phật tử khắp các nơi trở về tham gia tu học. Thiết nghĩ chỉ có con đường tu học và thực hành theo giáo lý của Phật Đà mới thoát ly con đường sanh tử. Vì lẽ đó Tu Viện Kim Cang thông tri đến quý Phật tử về việc thành lập đạo tràng “Bát Quan Trai Giới” để hàng cư sĩ Phật tử được thọ giới pháp và sống trọn vẹn trong một ngày phạm hạnh của người tu sĩ. Để hiểu rõ hơn về Bát Quan Trai quý vị xem thêm những điều chú thích dưới đây.

 1. Tìm hiểu đạo tràng “Bát Quan Trai Giới”
 2. Định nghĩa “Bát quan trai giới là gì”?

Bát quan trai giới là một phương pháp tu hành của người tại gia thọ trì 8 giới, áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ).  

“Bát” là tám, “Quan” là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. “Trai” nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn.  Vậy “Bát quan trai giới” là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 giờ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi:

 1. Không sát sinh;
  2. Không trộm cướp;
  Không dâm dục;
  4. Không nói dối;
  5. Không uống rượu;
  6. Không trang điểm, dầu thơm, múa hát và xem múa hát;
  7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp;
  8. Không ăn quá giờ ngọ;
 2. Lợi ích khi tu tập Bát Quan Trai Giới

Theo HT.Thích Tuệ Sỹ: “Bát quan trai, theo nghĩa đen là tám điều kiêng cữ, như là tám cửa ải chận đứng các pháp bất thiện. Giới bát quan trai chính xác được gọi là giới cận trụ. Nghĩa là, sống gần đời sống xuất gia, gần chùa chiền, gần nơi thanh tịnh. Tập quen với đời sống thanh tịnh.

Còn cao hơn nữa, cận trụ được hiểu là tập sống gần đời sống một vị A La Hán, là bậc Thánh xuất thế gian. 

Ngoài nghĩa cận trụ, giới bát quan trai còn được gọi là giới bố tát hay trưởng tịnh: trì giới làm phát triển phần thanh tịnh, những đức tính tốt trong mình. 

Cùng một chữ nhưng hai nghĩa: cận trụ, sống gần gũi đời sống cao thượng của một bậc Thánh. Với người xuất gia tất cả giới luật là khuôn mẫu đạo đức đều noi gương đời sống của một vị A La Hán. Mặc dù tâm tư của người ấy có thể còn nhiều hờn giận, ham muốn, nhưng bên ngoài, đi đứng nằm ngồi, tác phong đạo đức thường xuyên noi theo gương mẫu của Thánh nhân, học tập theo Thánh nhân. Người tại gia không thể làm được như vậy, mà chỉ có thể tập gần, tập làm quen. Gần như vậy sẽ thấy có một niềm tin rằng thế gian này chắc chắn có bậc thánh, có vị A La Hán, là bậc Chân nhân đạo đức toàn vẹn, dứt sạch tham, sân, si; sống luôn luôn an lạc, không còn bị chìm đắm trong cõi luân hồi đau khổ. Đó là niềm tin hướng thượng, từ đó mà tìm thấy ý nghĩa và hướng đi cho đời sống của mình. Giữ được 8 giới này, dù thời gian ngắn ngủi trong 24 giờ, chúng ta cũng đã gieo được những nhân lành tốt đẹp cho sự tu hành ở hiện đời và vị lai.

 1. Điều kiện và đối tượng tham gia.

– Tất cả các tầng lớp, và độ tuổi đã quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới.

– khi tham gia chính thức đạo tràng Bát Quan Trai Giới mỗi Phật tử sẽ được phát một quyển sổ tay để mang theo để nhận đóng dấu sau mỗi kỳ tham gia. Hạn chế tối đa sự vắng mặt.

– Mỗi kỳ đạo tràng đều ghi lại danh sách để kỳ an cho gia đạo và niêm hương bạch Tổ để Phật Tử được sự chứng minh mà công đức được trọn đủ.

 • Ngày khai mạc chính thức và chương trình tu học cụ thể
 1. Ngày khai mạc thành đạo tràng Bát Quan Trai

– sẽ bắt đầu lúc 8h00 sáng ngày 23 tháng 08 âm lịch do TT Trụ trì chủ lễ và chư Tăng hộ đàn.

 1. Chương trình tu học cụ thể

7h00: Phật tử tề tựu

– 7h15: Điểm tâm sáng

– 7h45: Vân tập Tổ đường

– 8h00: Niêm hương bạch Phật – Truyền bát quan trai giới

– 8h30 – 9h30 : Thính Pháp

– 9h45 : Tụng kinh, niệm Phật, cúng ngọ

– 11h00: Nghi thức quá đường

– 11h30: Kinh hành niệm Phật

– 12h00: Chỉ tịnh

– 1h30: Thức chúng

– 2h00 – 4h00 : Tụng kinh – Sám hối Hồng Danh

– 4h30: Dược thạch và hoàn mãn

kính mong quý Phật tử tham gia đông đủ, thay mặt toàn thể chư Tăng kính chúc quý vị vô lượng an lạc – vô lượng kiết tường!