THÔNG BÁO: PHÓNG SANH ĐẦU XUÂN, NGÀY MÙNG 1 TẾT CANH TÝ

196

THÔNG BÁO

V/V: PHÓNG SANH ĐẦU XUÂN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  • Kính thưa quý nam nữ Phật tử cùng các bậc thiện tri thức !

Trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện công đức dạy rằng:
“Cứu thả các sinh mạng sẽ được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” 

Người phóng sanh tu phước cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn, nuôi dưỡng lòng từ bi.

Khi thực hiện việc phóng sinh còn giúp chúng ta thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm tôn trọng trân quý với hết thảy chúng sinh.

Chúng ta nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta hợp với tâm Phật, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu hơn.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới và cũng như tạo duyên lành cho quý Nam Nữ Phật tử hầu giải trừ mọi tai nạn, phát triển tâm từ bi, xóa bớt nghiệp sát sanh đã gây tạo trong quá khứ. Tu Viện Kim Cang tổ chức Phóng Sanh đầu năm Canh Tý

      ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ – PHÓNG SANH:

  • Đ/c: C6/31 Đường Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp.
  • THỜI GIAN: 10h00, ngày 25/01/2020 ( nhằm ngày mùng 01 tháng giêng năm Canh Tý
  • Đăng ký tại: văn phòng Tu Viện Kim Cang hoặc SĐT: ( 0283)7663888.
  • MỌI SỰ ĐÓNG GÓP TỲ HỶ VUI LONG GỞI VỀ:

– Ngân hàng: Sacombank – Chi nhánh Minh Phụng – PGD Trần Đại Nghĩa.
– Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang
– Số Tài Khoản: 060165013711

– Nội dung chuyển khoản: Phóng Sanh Đầu Xuân.

Xin nguyện hồng an Tam Bảo luôn gia hộ chó gia đình quý nam nữ Phật Tử thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý !

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát !

                                                                           Tu Viện Kim Cang
                                                                      ĐĐ. Thích Nguyên Chiếu