Trải nghiệm thú vị – Tọa thiền trên bãi cát Bình Thuận của GĐPT Tu viện Kim Cang

87

Hoạt động này là một phần của chương trình “Gieo duyên cúng dường trường hạ & Tặng quà cho bà con nghèo tỉnh Bình Thuận 2019” của Tu viện Kim Cang huyện Bình Chánh, do TT. Thích Nguyên Chiếu phát động.