Phóng sự: Trao tặng 100 xe lăn va 70 xe đạp cho bà con khó khăn tại quê Bác

309

Tin liên quan:

Trở về quê Bác, trao tặng 100 xe lăn và 70 xe đạp cho bà con nghèo tỉnh Nghệ An