TU VIỆN KIM CANG : Thông báo Khóa tu “Ngày An Lạc” và Thiền Trà ” Sống để yêu thương ” Kỳ XV – Lễ Phóng Sanh ngày 06/12/2020 nhằm ngày 22/10 ÂL.

93

KÍNH BẠCH CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC

KÍNH THƯA QUÝ NAM NỮ THIỆN TÍN PHẬT TỬ

“Nếu cuộc sống khiến Bạn nhiều phiền não

Trán ưu tư, lòng trăm mối ngổn ngang

Về Giác Ngộ, thấm nhuần trong Ánh Đạo

Cởi muộn phiền, lòng thư thới hân hoan.”

Với tinh thần hoằng truyền chánh pháp, Tu Viện Kim Cang tiếp tục khai khoá tu “Ngày An Lạc” Thiền Trà Sống Để Yêu Thương kỳ thứ 15 với yếu chỉ tìm lại an lạc tự tâm trong giây phút hiện tại

 

Đến với khoá tu kỳ thứ 15 lần này Quý Phật tử sẽ nhiếp tâm chánh niệm vào trong lời kinh tiếng mõ trong nghi thức tụng niệm.

 

Tăng trưởng lòng từ bi qua pháp lễ phóng sanh tại hồ Liên Trì Tu Viên Kim Cang.

Bên cạnh đó còn một khoá lễ đặc sắc nhất trong mỗi khoá tu đó chính là chương trình “ Thiền Trà- Sống Để Yêu Thương”

Đến với kỳ Thiền Trà lần này là sự hiện diện quý báu của Thượng Toạ Giảng Sư Thích Quảng Thiện với những lời pháp thoại giúp tỉnh thức thân tâm.Ngoài ra còn có những câu hỏi đố vui Phật pháp với những phần quà pháp lạc hấp dẫn.

Nhân đây Tu Viện Kim Cang kính mời Quý Nam Nữ Thiện Tín Phật Tử hãy trở về Tu Viện tham dự khoá tu vào ngày 6/12/2020 nhằm ngày 22/10 Canh Tý.

 

Chương Trình Hành Lễ:

 • 7 giờ 00: Tảo Thực
 • 8 giờ 00 : Trang Nghiêm Đạo Tràng
 • 8 giờ 30: Trì Tụng Sám Pháp- Xưng Tán Hồng Danh
 • 9 giờ 30: Pháp Lễ Phóng Sanh
 • 10 giờ 30: Pháp Lễ Cúng Ngọ
 • 11 giờ 00: Quá Đường- Thọ Trai
 • 12 giờ 00: Chỉ Tịnh
 • 13 giờ 00 : Thức Chúng
 • 13 giờ 15: Thiền Trà Sống Để Yêu Thương
 • 16 giờ 00: Dược Thực
 • 17 giờ 00 : Hoàn mãn