Video: Phái đoàn Tu viện Kim Cang gieo duyên cúng dường trường hạ & Tặng quà cho bà con nghèo tỉnh Bình Thuận

78