Vĩnh biệt Phật tử Lê Ngọc Điệp, ân nhân của hàng trăm cháu bé bị tim bẩm sinh

48

Trái tim Chú Lê Ngọc Điệp – Ân nhân của hàng trăm cháu bé bệnh tim bẩm sinh, hàng ngàn bệnh nhân nghèo được sáng mắt, một người dành hết sức trẻ của mình lao động vất vả nơi đất khách quê người. Chú không có vợ cũng chẳng có con, khi lớn tuổi trở về Việt Nam làm việc thiện – đã ngừng đập.
Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP. HCM sẽ mãi ghi ơn những gì Chú đã làm được cho bệnh nhân nghèo và trẻ em bất hạnh.
Vĩnh biệt Chú. Ngủ yên Chú nhé.

 

Tu Viện Kim Cang